Friday, March 28, 2008

Analisa pengusaha cendawan

Disini saya ingin kongsikan beberapa maklumat ringkas yang sangat berguna kepada bakal-bakal pengusaha cendawan yang berminat. Ianya menceritakan secara ringkas tetapi padat mengenai maklumat-maklumat yang diperlukan oleh anda semua iaitu usahawan cendawan. Adalah diharapkan anda semua dapat mengunakannya sebaik mungkin.

i. TUJUAN KAJIAN

1. Kertas kerja telah disediakan oleh Unit Penggalakan Pelaburan dan Bahagian Perlindungan Tanaman & Kuarantin Tumbuhan, Jabatan Pertanian Malaysia dengan kerjasama Syarikat Vita Mushroom Enterprise di Lot 700, Jalan Laut Membiru, Taman Pelangi, tanjong Sepat, Selangor yang mempunyai keluasan 2.4 hektar.

ii. ANALISA KEWANGAN

2. Satu analisa kewangan keatas Projek Tanaman Cendawan Tiram Kelabu yang merupakan jenis tanaman tanah rendah yang diusahakan oleh Syarikat Vita Mushroom Enterprise dibuat. Berikut adalah huraian secara terperinci mengenai analisa kewangan

A. Pendapatan Projek

Tanaman cendawan mempunyai 2 pusingan dalam setahun. Andaian hasil bagi cendawan tiram kelabu yang diusahakan oleh syarikat adalah seperti berikut:-

Tahun berhasil

Pengeluaran hasil(tan/tahun)

1

77

2

77

3

128

4

128

5

160

6

192

7

224

8

256 dan seterusnyaCatatan: 1 rumah cendawan @ 30,000 beg cendawan @ 17.5 kg hari @ 6.39 tan/tahun

Pendapatan projek dikira dengan andaian harga jualan purata pada harga RM6.00 / kg @ RM6,000.00/tan. Oleh yang demikian, aliran wang masuk setiap tahun untuk setiap rumah cendawan ialah lebih kurang RM 38,380.00 dengan melibatkan 2 pusingan tanaman.

B. Kos perbelanjaan projek

Analisa kos perbelanjaan untuk projek tanaman cendawan tiram kelabu di Syarikat ini, boleh dibahagikan kepada kos pembangunan, kos bahan input, kos tenaga kerja dan lain-lain kos. Berikut adalah keputusan analisa berkenaan:-

i) Kos pembangunan

Dalam projek ini, kos pembangunan melibatkan beberapa perkara seperti pembersihan kawasan, membuat parit, pagar dan jalan ladang, rumah cendawan, pejabat, pembelian beg dan mesin media, mesin pembancuh media, set penutup beg media, bakul plastik, bilik sejuk, pelbagai peralatan dan kenderaan seperti forklift, lori dan troli. Jumlah kos pembangunan pada tahun pertama bagi setiap rumah cendawan adalah lenih kurang RM 44,825.00

ii) Kos bahan input

Purata kos bahan input yang diperlukan setiap tahun untuk projek cendawan ini dengan keluasan 6 ekar, adalah sebanyak RM 174,813.00. Antara bahan-bahan yang terlibat adalah seperti benih cendawan, habuk kayu, dedak padi, kapur dan plastik. Ini bermakna bagi setiap rumah cendawan tiram kelabu memerlukan kos bahan input sebanyak RM 4,370.00/tahun

iii) Kos tenaga kerja

Bagi mengusahakan projek tanaman cendawan tiram kelabu seluas 6 ekar memerlukan purata tenaga kos tenaga kerja sebanyak RM 258,250.00 setahun atau sebanyak RM 6,463.00 bagi setiap rumah cendawan. Kos tersebut termasuklah gaji bagi pengurus, kerani, penyelia kilang, pekerja kilang pembungkusan dan pekerja kilang pemprosesan serta pemandu.

iv) Lain-lain kos

Bagi kos yang perlu diambilkira termasuklah kos penyelenggaran seperti bil air, letrik dan gas dimana secara puratanya berjumlah sebanyak RM 63,531.00 setiap tahun untuk kawasan seluas 6 ekar atau sebanyak RM 1,588.00 bagi setiap rumah cendawan.

v) Jumlah modal yang perlu disediakan

Modal yang diperlukan untuk memulakan projek dikira berdasarkan kos pengeluaran. Jumlah kos pengeluaran untuk mengeluarkan projek cendawan tiram ini dengan keluasan 2.4 hektar pada tahun pertama adalah sebanyak RM 810,140.00 atau sebanyak 67,512.00 bagi setiap rumah cendawan tiram

v) Analisa daya maju projek

i) Nilai kini bersih @ NPV

Bagi projek tanaman cendawan tiram kelanu yang dikaji dengan kadar diskaun 10% dan tempoh projek selama 10 tahun, nilai NPVnya adalah positif iaitu RM 1,814,659.00. Oleh itu maka terbuktilah bahawa projek ini adalah berdaya maju.

ii) Nisbah faedah/kos (B/C ratio)

Bagi projek ini yang mempunyai keluasan 2.4 hektar, B/C ratio-nya adalah 1.46. Ini bermakna setiap RM 1.00 yang dilaburkan, memberikan pulangan sebanyak RM 1.46. Oleh itu, projek ini berdaya maju.

iii) Kadar pulangan dalaman (IRR-Internal rate of return)

Projek ini IRR-nya adalah 70%. Ini bermakna projek ini mempunyai IRR melebihi andaian kadar faedah (10%) dan menunjukan projek ini adalah berdaya maju.

iv) Tempoh pulangan modal

Tempoh pulang modal syarikat ini adalah 4 tahun. Indikator ini amat penting untuk meyakinkan lagi pengusaha projek tanaman cendawan tiram kelabu yang memilih katerogi projek berskala besar.


PENUTUP

Projek tanaman cendawan yang melibatkan cendawan jenis tanah rendah iaitu tiram kelabu yang diusahakan oleh syarikat ini adalah terbukti satu bidang yang berdaya maju dan mampu memberikan pulangan yang baik dan mampu memberikan pulangan yang baik dan menguntungkan. Industri cendawan di Malaysia mempunyai potensi yang tinggi kerana bidang ini akan memberikan pendapatan yang lumayan kepada pengusahanya. Tambahan pula, Malaysia kaya dengan bahan-bahan biomass seperti sisa industri kelapa sawit, jerami padi habuk kayu getah dan lain-lain.

RUJUKAN

1) Anon (2005), Komposisi zat dalam makanan Malaysia

2) Jabatan Pertanian (2005), Pengeluaran dan Pengusaha cendawan di Malaysia

3) Persatuan penyelidik cendawan Malaysia (2005). Skala projek vs Pendapatan bersih/bulan

4) Jabatan Perangkaan Malaysia (2005). Tren import dan eksport cendawan di Malaysia

http://cendawan-tiram-online.wetpaint.com/page/Analisa+pengusaha+cendawan

No comments: